Slow Living & Slow Spa Les Vinyes
Slow Living & Slow Spa Les Vinyes

Slow Horse Sanctuary

Més informació del Slow Horse Sanctuary i cavalls en llibertat.

Mas información del Slow Horse Sanctuary y caballos en libertad.

Aqui podeu veure vídeos dels cavalls del Slow Horse Sanctuary.

Aquí podéis ver vídeos de los caballos del Slow Horse Sanctuary.

Nostre Slow Horse Sanctuary, dissenyat per Albert Villasevil i gestionat per Pepe Ruiz es un espai dedicat a l'estudi i observació dels cavalls. Es basa en un sistema d'estabulació natural ideat per Jaume Jackson i conegut com padocks Paradise ®, el present i el futur de la cura del cavall, la finalitat és crear un entorn el més natural possible, per així proporcionar als cavalls un espai estimulant que els permeti satisfer les seves necessitats físiques i mentals.

Actualment tenim el Paddock Paradise més gran d'Europa; gestionem 15 hectàrees de terreny amb un recorregut que està format per superfícies molt variades amb pujades, baixades, salts, terrenys durs i tous, assolellats i amb ombres, llocs secs i humits.
En aquest recorregut viu la família equina del Slow Horse Sanctuary.

Oferim visites i passejades pels clients de l'hotel per tracks on es pot observar els cavalls i llegir textos informatius amb explicació de la nostra filosofia: Cavalls sense ferradures, sense embocadures, menjant només farratge, acompanyats en manada, sense competicions o disciplines; un tracte
a
mistós amb ells basat en respecte i harmonia.

 

 

Nuestro Slow Horse Sanctuary, diseñado por Albert Villasevil y gestionado por Pepe Ruiz es un espacio dedicado al estudio y observación de caballos. Se basa en un sistema de estabulación natural ideado por Jaime Jackson y conocido como padocks Paradise ®, el presente y el futuro del cuidado del caballo, cuya finalidad es crear un entorno lo más natural posible, por así proporcionar a los caballos un espacio estimulante que les permita satisfacer sus necesidades físicas y mentales.

Actualmente tenemos el Paddock Paradise mas grande de Europa; gestionamos 15 hectáreas de terreno con un recorrido que está formado por superficies muy variadas con subidas, bajadas, saltos, terrenos duros y blandos, soleados y con sombras, lugares secos y húmedos.
En este recorrido vive la familia equina del Slow Horse Sanctuary.

Ofrecemos visitas y paseos para los clientes del hotel por tracks donde se puede observar los caballos y leer textos informativos con explicación de nuestra filosofía: Caballos sin herraduras, sin embocaduras, comiendo sólo forraje, acompañados en manada, sin competiciones o disciplinas; un trato amistoso con ellos basado en respeto y armonía.