Slow Living & Slow Spa Les Vinyes
Slow Living & Slow Spa Les Vinyes

Tractaments Pre-Mama / Tratamientos Pre-Mama

Tractaments Pre-Mama

 

Massatge Cèrvico Cranial 30 '..................... 40,00 €
Massatge localitzat a la zona superior de l'esquena i el crani, aplicat amb olis essencials.

Massatge Pre-Mama 60 '.............................60,00 €
Combinació de tractaments amb massatge circulatori contra les cames cansades i massatge relaxant de la zona cèrvic-cranial. Per finalitzar una banyera amb herbes aromàtiques combinat amb cromoteràpia relaxant.

21% IVA no inclòs

 

 

Tratamientos Pre-Mama

 

Masaje Cérvico Craneal 30’…………………………..40,00 €

Masaje localizado en la zona superior de la espalda y el cráneo, aplicado con aceites esenciales.


Masaje Pre-Mama 60’……………………………………60,00 €

Combinación de tratamientos con masaje circulatorio contra las piernas cansadas y masaje relajante de la zona cérvico-craneal .Para finalizar una bañera con hierbas aromáticas combinado con cromoterapia  relajante.


21% IVA no incluido