Slow Living & Slow Spa Les Vinyes
Slow Living & Slow Spa Les Vinyes

Reiki

Reiki 30 '........................................45,00 €

Reiki és una paraula sànscrita que significa REI, energia universal i KI, energia vital.
És una tècnica de canalització i transmissió d'energia vital a través de la imposició de mans, que s'utilitza per obtenir pau i equilibri en tots els nivells:

Físic: millora en malalties, lesions, metabolisme, etc.
Emocional: problemes sentimentals, agressivitat, infelicitat, etc.
Mental: hàbits nocius, estrès, insomni, etc.
Espiritual: harmonia, pau, equilibri, etc.

Reiki actua en profunditat anant a l'arrel del problema físic o emocional, permetent que l'emoció o el patró de conducta que ha creat el desequilibri, es manifesti i sigui curat.
També ens ajuda al creixement personal ia l'expansió de la nostra consciència.

La teràpia Reiki poden rebre tots els éssers humans (adults sans, malalts, embarassades, nens i bebès), fins i tot també els animals i les plantes.
És una teràpia complementària a la medicina convencional i teràpies psicològiques reconeguda per l'Organització mundial de la salut (OMS).

El mètode Reiki es basa en la creença hinduista sobre els Chakras, que explicarien els estats de salut dels éssers humans. Segons aquesta creença, el mal funcionament o bloqueig d'un o diversos Chakras seria el que provoca o agreuja el mal estat de salut donant lloc a malalties i trastorns.
El reikista actua com a canalitzador de l'energia universal i el seu objectiu és re harmonitzar els plans físic, emocional, mental i espiritual que han emmalaltit. Ha estat oficialment reconegut i recomanat * per l'Organització Mundial de la Salut (OMS - WHO) pels seus resultats positius, per exemple és altament recomanable una sessió de Reiki abans i / o després d'una operació.

Per a què serveix el Reiki?

Al llarg de la nostra vida es produeixen bloquejos interns que dificulten la circulació de l'energia, per això a vegades ens sentim desarmonizados.

El Reiki es pot utilitzar per:

• Alliberar emocions reprimides
• Augmentar el nivell energètic, proporcionant vitalitat física i anímica
• Revitalització orgànica i rejoveniment de tot l'organisme
• En la majoria dels casos Reiki augmenta els efectes del tractament mèdic quan s'usa en unió amb ell, mai reemplaçant a aquest
• Provocar un estat de relaxació reduint o eliminant l'ansietat
• Alleujar el patiment així sigui físic, emocional, mental o espiritual
• Ajuda a eliminar l'estrès diari al qual som sotmesos per les exigències de la vida actual
• Migranyes, depressió, dolors menstruals, restrenyiment
• Ajuda a netejar l'organisme i la ment de tot tipus de toxines
• En el cas de pacients en fase terminal, pot donar alleujament tant a la persona afectada com al seu grup familiar
• Embaràs i post part
• Facilitar el son i disminuir l'abatiment
• Trastorns alimentaris (bulímia i anorèxia)
• Pot ser usat per ajudar animals i plantes
Per accedir a Reiki no cal estar malalt, qualsevol persona que sent que "hi ha alguna cosa més" i no sap què, i no li troba gaire sentit a les coses que fa en la seva vida quotidiana, pot trobar la seva raó de ser i estar en aquesta vida a través del Reiki.


21% IVA no inclòs.

 

 

Reiki 30’……………………………………………………………..45,00 €

 

Reiki es una palabra sánscrita que significa REI, energía universal y KI, energía vital. 
Es una técnica de canalización y transmisión de energía vital a través de la imposición de manos, que se utiliza para obtener paz y equilibrio en todos los niveles: 

Físico: mejoría en dolencias, lesiones, metabolismo, etc. 
Emocional: problemas sentimentales, agresividad, infelicidad, etc. 
Mental: hábitos dañinos, estrés, insomnio, etc. 
Espiritual: armonía, paz, equilibrio, etc. 

Reiki actúa en profundidad yendo a la raíz del problema físico o emocional, permitiendo que la emoción o el patrón de conducta que ha creado el desequilibrio, se manifieste y sea sanado. 
También nos ayuda al crecimiento personal y a la expansión de nuestra conciencia. 

La terapia Reiki pueden recibirla todos los seres humanos (adultos sanos, enfermos, embarazadas, niños y bebés), incluso también los animales y las plantas. 
Es una terapia complementaria a la medicina convencional y terapias psicológicas reconocida por la Organización mundial de la salud (OMS). 

El método Reiki se basa en la creencia hinduista sobre los Chakras, que explicarían los estados de salud de los seres humanos. Según esta creencia, el mal funcionamiento o bloqueo de uno o varios Chakras sería el que provoca o agrava el mal estado de salud dando lugar a enfermedades y trastornos. 
El reikista actúa como canalizador de la energía universal y su objetivo es re armonizar los planos físico, emocional, mental y espiritual que han enfermado. Ha sido oficialmente reconocido y recomendado* por la Organización Mundial de la Salud (OMS - WHO) por sus resultados positivos, por ejemplo es altamente recomendable una sesión de Reiki antes y/o después de una operación. 

¿Para qué sirve el Reiki?

A lo largo de nuestra vida se producen bloqueos internos que dificultan la circulación de la energía, por ello a veces nos sentimos desarmonizados. 

El Reiki se puede utilizar para: 

•Liberar emociones reprimidas 
•Aumentar el nivel energético, proporcionando vitalidad física y anímica 
•Revitalización orgánica y rejuvenecimiento de todo el organismo 
•En la mayoría de los casos Reiki aumenta los efectos del tratamiento médico cuando se usa en unión con él, nunca reemplazando a éste 
•Provocar un estado de relajación reduciendo o eliminando la ansiedad 
•Aliviar el sufrimiento así sea físico, emocional, mental o espiritual 
•Ayuda a eliminar el estrés diario al que somos sometidos por las exigencias de la vida actual 
•Migrañas, depresión, dolores menstruales, estreñimiento 
•Ayuda a limpiar el organismo y la mente de todo tipo de toxinas 
•En el caso de pacientes en fase terminal, puede dar alivio tanto a la persona afectada como a su grupo familiar 
•Embarazo y post parto 
•Facilitar el sueño y disminuir el abatimiento 
•Trastornos alimentarios (bulimia y anorexia) 
•Puede ser usado para ayudar animales y plantas 
Para acceder a Reiki no hace falta estar enfermo, cualquier persona que siente que "hay algo más" y no sabe qué, y no le encuentra mucho sentido a las cosas que hace en su vida cotidiana, puede encontrar su razón de ser y estar en esta vida a través del Reiki.

 

21% IVA no incluido.